යථාභූත ඥානය සම්භවය වන්නේ පරමාණුත්තර, අනු ඉක්මවා ගිය, අනුත්තර ධම්මචක්කය මනසේ ප්‍රවර්තනය වීමට සැලැස් වීමෙන්ය. පරමාණුත්තර සුඤ්ඤාතාවය උපයාගෙන වාසය කරව. මෝඝ රාජය සුඤ්ඤාතාවය අචේක්ෂණය කරව, සැම විටම අස්ථි(ඇත) නොවන, නස්ථි(නැත) නොවන මධ්‍යයෙන් ධර්මය ගනුව, ලෙස සූත්‍ර රාශියක ඇත.

ක්‍ෂීරපථයේ ජීවයට සුදුසු ග‍්‍රහලෝක බිලියන ගණනක්?

 අප සූර්ය ග‍්‍රහමණ්ඩලය අයත් ක්‍ෂීරපථ මන්දාකිණිය තුළ පමණක් ජීවයට සුදුසු තත්වයේ ග‍්‍රහලෝක බිලියන 8.8ක් පමණ තිබිය හැකි බව තාරකා විද්‍යාඥයන් ගණන් බලා ඇතැයි වාර්තා වේ.
පෘථිවියට විශාලත්වයෙන් සමාන සහ අයත් තාරකාවේ සිට අධික උෂ්ණත්වයක් හෝ අධික ශීතලක් නොමැති සෞම්‍ය කලාපයේ පිහිටා ඇති ග‍්‍රහලෝකයන් ජීවයට සුදුසු තත්වයේ පවතින බවට සලකනු ලබයි.
කෙප්ලර් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය විසින් ලබාදුන් දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් මෙම නිගමනයට එළඹී ඇතැයි පැවසේ.  එම දුරේක්ෂය විසින් ක්‍ෂීරපථ මන්දාකිණිය තුළ ඇති තාරකා 420000ක් පමණ නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර අප මන්දාකිණියේ මුළු තාරකා ප‍්‍රමාණය බිලියන 200ක් පමණ බව කියවේ.
තාරකා විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ සෑම තාරකාවන් 1/5ක පෘථිවිය හා සමාන ප‍්‍රමාණයේ ග‍්‍රහයන් සහිත ග‍්‍රහමණ්ඩල පවතින බවයි.
එවැනි ග‍්‍රහමණ්ඩල සහිත තාරකාවන්ගෙන් 22%කම ජීවයට අනිවාර්යය වන ද්‍රව ජලය තිබීමට සුදුසු උෂ්ණත්ව කලාපයේ පවතින ග‍්‍රහලෝක පවතින බව ඔවුන්ගේ අදහසයි.  කෙප්ලර් දුරේක්ෂය විසින් එවනු ලැබූ දත්තයන් අතරින් තාරකාවන් 3538ක් පිළිබඳ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර ඇති අතර ඉන් 833ක් ජීවය තිබීමට සුදුසු ලෙස සලකන ලදී.  නමුත් ජිවය පැවතිය හැකි කලාපයේ පවතින බවට තහවුරු වී ඇත්තේ ඉන් 10ක් පමණි.
කෙප්ලර් විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත්තේ සූර්යයා හා සමාන තාරකාවන් පමණක් වන අතර විශ්වයේ බහුලව ඇති උෂ්ණත්වයෙන් අඩු රතු වාමන තාරකාවන්ගෙන් 15%කම ජීවයට සුදුසු කලාපයේ ග‍්‍රහලෝක පවතින බව විද්‍යාඥයන්ගේ මතයයි.
කෙසේවෙතත් තවමත් කිසිදු දියුණු ජීවී විශේෂයක් සිටින බවට විශ්වයෙන් ඇමතුමක් නොලැබීම විමතිය දනවන්නක් බව ග‍්‍රහලෝක පර්යේෂක ජෙෆ් මාර්සි පවසයි.

November 6, 2013 at 1:45 pm | lanka C news


සටහන
බුදුදහමින් ඉගැන්වෙන අතිවිශාල ලෝකධාතූන් සහ සත්වයින් පිළිබඳ විස්තර තවදුරටත් විද්‍යාව මඟින් සනාථ වේ.