යථාභූත ඥානය සම්භවය වන්නේ පරමාණුත්තර, අනු ඉක්මවා ගිය, අනුත්තර ධම්මචක්කය මනසේ ප්‍රවර්තනය වීමට සැලැස් වීමෙන්ය. පරමාණුත්තර සුඤ්ඤාතාවය උපයාගෙන වාසය කරව. මෝඝ රාජය සුඤ්ඤාතාවය අචේක්ෂණය කරව, සැම විටම අස්ථි(ඇත) නොවන, නස්ථි(නැත) නොවන මධ්‍යයෙන් ධර්මය ගනුව, ලෙස සූත්‍ර රාශියක ඇත.

මාතලේදී පොලාව පැලී ගස් ගිලා බහී

පෙර බුදුන් දවස දෙව්දත් තෙරැන් පො‍ළොව පලාගෙන අපාගතවූ පුවත යම් අයෙක් විශ්වාස නොකරයි නම් ඒ සඳහා කදිම නිදසුනකි මේ දැක්වෙන්නේ....

මාතලේ දුන්කලවත්ත දොරකුඹුර ප‍්‍රදේශයෙන් පොලොව පළා ගෙන දැවැන්ත ගස් දෙකක් ගිලා බැසීමේ සිද්ධියක් වාර්තාවේ. විශ්කම්භය අඩි 20-30 ක් පමණැති ආවාට දෙකක් මතුවී දැවැන්ත ගස් දෙකක් මෙසේ ගිලා බැස තිබේ. 19 දින හිටිහැටියේ මෙම ආවාට මතුවී කොස් ගසක් සහ කිතුල් ගසක් ගිලා බැස ඇත. දොරකුඹුර සීලවතී කුමාරිහාමි මහත්මියගේ වත්තක මෙම ආවාට මතුවී ඇති අතර අඩි 60 ක් පමණ උසැති කොස් ගසක් සහ අඩි 60 ක් පමණ උසැති කිතුල් ගසක් මෙම ආවාට දෙකෙහි ගිලා බැස නොපෙනී ගොස් තිබේ. ඉකුත් සුනාමි පැවැති කාලයේදී මෙම ප‍්‍රදේශයේ නිවාස 400 ක පමණ බිත්ති ඉරිතලා හානි සිදුවූ අතර මීට පෙරද මෙම ස්ථානයට ආසන්න තැනක යකඩ ඉන්නක දිගේලිකර සිටි ගවයෙකු යකඩ ඉන්නද සමග පොලොව යටට ගිලා බැස ඇති බව ඉතිහාසයේ සදහන් වුවද එහි සත්‍ය අසත්‍යතාව තහවුරුව නැත. කෙසේ වෙතත් මෙම සිද්ධියෙන් ප‍්‍රදේශවාසීන් භීතියට පත්ව සිටිති.
December 20, 2012 at 8:34 am | Lanka C News. 

පෙර බුදුන් දවස උකුස්සකු විසින් පටාචාරාවන්ගේ දරැවකු රැගෙන යෑම සිහිගන්වන දර්ශනය.....