යථාභූත ඥානය සම්භවය වන්නේ පරමාණුත්තර, අනු ඉක්මවා ගිය, අනුත්තර ධම්මචක්කය මනසේ ප්‍රවර්තනය වීමට සැලැස් වීමෙන්ය. පරමාණුත්තර සුඤ්ඤාතාවය උපයාගෙන වාසය කරව. මෝඝ රාජය සුඤ්ඤාතාවය අචේක්ෂණය කරව, සැම විටම අස්ථි(ඇත) නොවන, නස්ථි(නැත) නොවන මධ්‍යයෙන් ධර්මය ගනුව, ලෙස සූත්‍ර රාශියක ඇත.

විද්‍යාවට අනුව ලෝක විනාශය සිදු වන ආකාරය

ක්‍ෂීරපථය ඇන්ඩ්‍රොමීඩාවේ ගැටෙනවාමයි – නාසා

සූර්යග‍්‍රහ මණ්ඩලය ඇතුළු තාරකා මණ්ඩල රැසකින් සමන්විත ක්ෂීරපථය විශ්වයේ ආසන්නතම චක‍්‍රාවාටය වන ඇන්ඩ්‍රෝමීඩා සමග මුහුණට මුහුණලා ගැටෙන බව තහවුරු වී තිබේ. මෙම ඝට්ටනයේ ප‍්‍රතිඵල කිසිවෙකුටත් සිතාගත නොහැකි තරම් වනු ඇති බව ඇමරිකානු නාසා ආයතනය ප‍්‍රකාශ කරයි. හබ්ල් අභ්‍යාවකාශ දුරේක්ෂය මගින් ඇන්ඩ්‍රෝමීඩා චක‍්‍රාවාටයේ චලනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව එය ක්ෂීරපථය හා ගැටෙන බව සනාථ වී ඇත. ගැටුම අවසානයේ සූර්යග‍්‍රහ මණ්ඩලය සහිත ක්ෂීරපථය ඇන්ඩ්‍රෝමීඩා චක‍්‍රාවාටය සමග එක්වනු ඇති නමුත් මෙම ඝට්ටනයේදී චක‍්‍රාවාටා දෙකේ පවතින තාරකා අතර ගැටුමක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව නාසා ආයතනය විශ්වාසය පල කරයි.
ගැටුමෙන් පසු තාරකා (සූර්යයන්) නව ග‍්‍රහ පද්ධතීන් බිහිකරමින් විසිරිය හැකි බවත් පවසන නාසා විද්‍යාඥයන් එම්-31 ලෙස හඳුන්වන ඇන්ඩ්‍රෝමීඩා චක‍්‍රාවාටය ක්ෂීරපථය ගමන් ගන්නේ පැයට සැතපුම් දෙලක්ෂ 50,000 ක වේගයෙන් පවද කියා සිටී. එය මහපොලොව සහ හඳ අතර දුර පැයකින් අවසන් කිරීමට සමත් වේගයකි. එහෙත් මෙම චක‍්‍රාවාට ඝට්ටනය අපේක්ෂා කළ හැක්කේ තවත් වසර බිලියන 04 ක් එනම් වසර කෝටි 400 කින් බවද නාසා විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙයි.
මූලාශ‍්‍ර – 01